KOSGEB Kredi

TARSİM Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar? Yüzde 50 HibeTARSİM Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar? Yüzde 50 Hibe

Büyükbaş yada küçükbaş veya kanatlı hayvanlarınızı devlet destekli olarak %50 hibe şekilde sigorta yaptıra bilirsiniz. Dana, düve yada inek gibi büyükbaş veya koyun yada keçi cinsi küçükbaş hayvanlarınızla tavuk ve hindi cinsi kanatlı hayvanlarınızı her türlü ölüm riskine karşın TARSİM güvencesi ile sigorta yaptıra bilirsiniz. Hayvan cinslerine göre sigorta fiyatları belirlenerek 12 aylık olarak ücreti hesaplanmaktadır. Ayrıca hesaplama işlemleri geniş ve dar kapsamlı olarak sizlere 2 şekilde yapılmaktadır. Sigorta poliçeniz de ek teminat ekleterek cerrahi müdahale dahil olmak üzere bir çok yaşamsal risk kayıplarını en az seviye indirmek istiyorsanız bu fırsattan mutlaka yararlanmanızı öneririz. Ziraat bankası ve TARSİM anlaşmalı sigorta acenteleri aracılığı ile aşağıdaki şartlar dahilinde hayvanlarınızı sigortalatma yapabilirsiniz.

Büyükbaş Hayvan Sigortası Şartları 2021’de Nedir?

Büyükbaş Hayvan Sigortası Şartları Nedir

En az 5 büyükbaş manda, süt ve besi sığır hayvanınızı sigorta yaptırmanız dahilinde bir çok ölümcül risklere karşın hayvansal sermayenizi güvence altına almış olursunuz. TARSİM tarafından iş birliği içinde olan sigorta acentelerinden yaptıracağınız poliçe kapsamında büyükbaş hayvanlarınız şu güvencelere sahip olmuş olur.

 1. Hayvansal hastalıklara yakalanma karşı doğacak olan telef durumları
 2. Gebelik ve doğum müdahaleleri
 3. Cerrahi yapılacak olan müdahaleler
 4. Herhangi oluşacak kazalara karşı
 5. Zehirli yılan ve böcek sokmaları sonrası yaşanan ölümler
 6. Zehirli çayır otları ile yem tüketimi sonrası yaşanan kayıplar
 7. Doğal afetler ile güneş çarpması sonucu kayıplar
 8. Yangın ve infilak sonucu meydana gelen mecburu kesimler ile ölüm durumlarında
 9. Süt sığırları için yavru atma ve doğum sonrasında 1 hafta içinde yavrumun ölüm riskleri

Sigorta kapsamında güvence altına alınmaktadır. Poliçenizi devletin %50 indirim desteği ile oluşturmak için Büyükbaş Hayvan Hibe Kredisi Şartları olduğu gibi sigorta yaptırmanın da bazı şartları vardır.

 1.  Sigorta poliçesinin oluştura bilmesi için en az 5 büyükbaş hayvanı sigortalatma yaptırmanız gerekmektedir.
 2. Büyükbaş hayvanlarınız veteriner bilgi sistemi yani TÜRKVET ‘e kayıtlı olması lazım.

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Sigortası Fiyatları Hesaplaması

Büyükbaş hayvan sigortalatması ücret hesaplaması 2 şekilde hesaplanmaktadır. Bu hesaplama poliçesini oluşturan 2 şart ” DAR ve GENİŞ ” kapsamlı olarak ayrılmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz bu şartlar dahilinde büyükbaş hayvanlarınızı sigortalatmak için ödemeniz gereken ücret kelle başı poliçe bedelinize göre şu şekilde hesaplanır.

DAR SİGORTA (Hırsızlık Dahil)

 • Sigorta değeri olarak 7.500 TL olan 5 büyükbaş hayvanın toplam olarak prim ödemesi 1.406 TL ‘tir. Çiftçimize %50 devlet sigorta desteği sonrasında yansıyacak miktar 703 liradır. Bu tutarı çiftçimiz 1 peşin olarak 175 TLve 5 de 107 TL taksit ile geri ödeme imkanı sağlanmaktadır.
 • Sigorta değeri 6.500 TL olan 10 büyükbaş hayvan için toplam prim bedeli 2.437 TL ‘tir. Devlet desteği ise 1.218 TL olacaktır. Hali ile sigorta ettirecek olan olan çiftçimizin ödeyeceği toplam ücret 1.218 liradır. Ödemesi ise 1 peşin 5 taksit halinde çiftçimizden karşılanmaktadır. Peşin olarak 304 TL 5 taksit olarak 182 TL ödeme yaparsınız.
 • Sigorta değeri 7.500 lira olan 15 büyükbaş hayvan için toplam prim ödemesi 4.218 TL olacaktır. Devletin %50 hibe desteği ile bu ödeme 2.109 TL düşmektedir. Çiftçimiz sigorta ödemesini 1 peşin ( 527 TL ) 5 eşit taksit olan 316 TL olarak geri ödeyebilmektedir.

GENİŞ KAPSAMLI TEMİNAT (ŞAP, EK HASTALIK VE TERÖR)

 • Sigorta bedeli 6.500 lira olan 5 büyükbaş hayvanın toplam pirim ödem ücreti 5648.50 TL olacaktır. Devletin %50 hibe imkanı ile bu bedel toplamda 2824.25 TL düşecektir. Çiftçimiz bu bedeli 1 peşin yani 706.06 TL olarak 5 de eşit taksitli 423.64 TL olacak şekilde geri ödeye bilmektedir.
 • Sigorta değeri 7.000 TL olan 10 büyükbaş hayvanın toplam olarak prim ödemesi 12166.00 olur. Devletin %50 desteği ile bu miktar toplamda 6083.00 TL düşecektir. Ödemenizi 1520.75 TL peşin 912.45 taksit ile geri ödeye bilirsiniz.

Sigorta kapsamında size ödenecek miktar ise hayvanın yaşamış olduğu sigorta poliçesinde ki duruma göre değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekir ise;

 • Sigorta poliçesinde 7.000 liralık bir hayvanın yavru atması durumunda %10 geri ödeme yani 700 TL geri ödeme alırsınız.
 • Herhangi bir durumunda büyükbaş hayvanın ölmesi durumunda ise %80 geri ödeme alırsınız. Buna örnek vermek gerekir ise poliçe bedeli 10 bin TL olan büyük baş hayvan için 8.000 lira geri ödeme alırsınız. 8.000 TL bir sigorta bedeli olan büyükbaş hayvan için ise 6.400 TL geri ödeme alırsınız.

Küçükbaş Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Küçükbaş Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar

Çiftçilerimizin alın terleri boşa gitmesi için kurulan TARSİM sigorta havuzu sayesinde küçükbaş hayvanlarınız %50 devlet desteği ile sigorta altına alınmaktadır. 2005 yılında çıkarılan tarım sigortaları kanunu ile devletin desteğini arkasına alarak kurulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı bu yapının en temel iki tuğlasıdır. Küçükbaş koyun veya keçi sürünüzü bu devletin sizlere sağlamış olduğu bu sigorta sistemi ile güvence altına alabilirsiniz. Sigorta poliçesi fiyatları ne kadar olduğuna geçmeden önce gelin bu kapsamda küçükbaş hayvanlarınız hangi güvence altına alınıyor bir bakalım.

 1. Çeşitli hayvansal hastalıklar
 2. Cerrahi müdahale ile gebelik ile doğum
 3. Her türlü yaşanacak kaza sonrası telef
 4. Kurt gibi vahşi hayvan saldırıları sonrası yaşanan kayıplar
 5. Zehirli böcek ile yılan sokmaları
 6. Otlara ve yeme bağlı yaşanan zehirlenmeler
 7. Güneş çarpmaları ile doğal afetler
 8. Yangın sonrası oluşan ölümler yada mecburu kesimler

Sigorta kapsamına alınmaktadır. En az 10 küçükbaş hayvanı sigortalatmanız durumunda ise ödeme planınız DAR ve GENİŞ kapsamı olarak şu şekilde oluşmaktadır.

GENİŞ KAPSAMLI (ŞAP, EK HASTALIK VE HIRSIZ)

 • 10 Erkek ve 10 dişi küçükbaş havanın prim bedeli 750 TL den hesaplandığı vakit toplam ödeme 1.770 TL olur. Devletin %50 desteği ile ödemeniz 885 TL düşecektir. 1 Peşin 221 TL 5 eşit taksit olan 132 TL olarak sigorta poliçesini geri ödeyebilirsiniz.
 • 20 Dişi ve 20 erkek koyun yada keçi küçükbaş hayvanı sigorta yaptırmak için ödeyeceğiniz toplam ücret 3540.00 TL tir. Yüzde %50 devlet desteği ile bu miktar 1.770 TL düşecektir. Geri ödeme miktarınız ise 442.50 TL peşin 265 TL olarak 5 taksit olarak ödeye bilirsiniz.

DAR KAPSAMI SİGORTA HESAPLAMA

 • 750 TL kelle başı sigorta bedeli olan toplam 10 küçükbaş hayvan için dar sigortalatma prim ödemesi 262 TL tir. Devlet desteği ile bu ödeme miktarı 131 TL düşmektedir. Ödeme planınız ise 32.81 TL peşin 19.69 TL 5 taksit olarak planlanmaktadır.
 •  750 TL sigorta bedeli olan 20 küçükbaş hayvan için sigorta ödemeniz toplamda 525 TL olacaktır. Devletin desteği ile bu miktar 262.50 TL düşecektir. Ödemeniz ise 65.63 TL peşin 39.37 TL 5 taksitli olarak geri ödenmektedir.

Herhangi bir ölüm halinde sigorta bedelinizin %90 oranı geri alırsınız. Bu da 1.000 TL için 900 TL geri alınması anlamına gelir. 800 TL için ise geri alınacak olan miktar 720 TL olacaktır.

💻 Farklı tutarlarda hayvan sigorta hesaplaması yapmak isteyenler için bağlantımız burada yer almaktadır.

Kümes Hayvanı Tavuk, Hindi Sigorta Prim Ödemesi Hesaplaması

Kümes hayvanlarınızı şayet kapalı sistemde üretim yaparak BİO GÜVENLİK ve HİJYEN TEDBİRİ alınmış olan tesislerde üretmeniz halinde %50 devlet desteği ile sigorta yaptıra bilirsiniz. Hindi ve tavukların istifade edecekleri %50 indirimli kümes hayvan sigortası prim hesaplaması peki nasıl yapılır? Poliçe kapsamında kümes hayvanlarınız ne gibi risklerden teminata altında alınır? Geniş ve Dar kapsamlı olarak hesaplama ve işlemleri ve poliçe kapsamı şu şekildedir.

Tavuk Hindi Sigorta Hesaplaması

Kümes Hayvanı Tavuk, Hindi Sigorta Prim Ödemesi Hesaplaması

Poliçe Kapsamına Giren Riskler:

 1. Çeşitli hayvansal hastalıklar
 2. Kazalar sonrası doğacak olan ölümler
 3. Yem zehirlenmesi
 4. Doğal afetler sonrası oluşan telefler
 5. Yangın sonrası meydana gelen ölüm ve mecburu kesimler

Poliçe kapsamına girmektedir. Tavuk ve hindi sigorta prim hesaplama işlemi ise DA ve GENİŞ kapsamlı olarak şu şekilde yapılır.

 1. 200 adet broiler tavuk yetiştiriciliği için 200 adet hayvan sigorta birimi olarak 10 lira olarak gösterilmesi durumunda toplam olarak 30 TL sigorta poliçe ödemesi çıkmaktadır. Bunun %50 devlet desteği sayesinde ödeme miktarı 15 TL düşmektedir.
 2. 500 adet damızlık ve ana damızlık civciv üretimi için sigorta yaptırmak isteyen çiftçimiz 95 TL prim ödemesi çıkar. Devlet desteği ile bu ödeme 47.50 TL düşmektedir.

Sigortalı Hayvan Ölümü Durumunda Yapılması Gerekenler

Sigortalı hayvan ölümü imkanlarından yararlanmak için ilk olarak sigorta işleminizin başlamış olması gerekmektedir. Talep edilen hayvan sayısına ulaşmış olan çiftçilerimizin hayvanları sigorta yaptıra bilmesi için diğer bir şart ise hayvan cinsine göre Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine dahil olmanız gerekmektedir. Hayvan cinsine göre kayıt olacağınız sistemlerin isimleri ise şunlardır.

 • Bitkisel Ürünler => ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)
 • Seralar => ÖKS (Örtü Altı Kayıt Sistemi)
 • Süt ve Besi Sığırları Manda ile Koyun, Keçi üreticileri => TÜKVET (Veteriner Bilgi Sistemi)
 • Kümes Hayvanları => İl, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine
 • Su Ürünleri İçin => SKS (Su Ürünleri Kayıt Sistemine)
 • Atılı Kovanlar => AKS & TÜRKVET (Arılı Kovan Sistemi)

Kayıt olunması yada varsa kaydınızı güncelleme yapıyorsunuz. Bu işlemleri yaptırdıktan sonra TARSİM adına sigorta poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta acentesi ile iletişime geçebilirsiniz. Bu işlemleri yapan sigortalı çiftçimiz hayvan ölümleri sonrasında yada hasar yaşamaları halinde ise en geç 24 saat içinde sigorta şirketleri ile irtibata geçmelidirler. Yada 7 gün 24 saat olarak çalışan TARSİM iletişim numarası olan 444-82-72 irtibat numaralarını araya bilirsiniz.

"TARSİM Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar? Yüzde 50 Hibe" Haberi için Soru Sorabilirsiniz.

"TARSİM Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar? Yüzde 50 Hibe" - 8 YORUM
 1. blank Murat çağlıyan dedi ki:

  Slm 16 âdet 1.5 yaşında düven var ne kadar bir maliyeti çıkar bilgi almak istiyorum kars tan yazıyor um

  1. blank Bayram Art dedi ki:

   murat bey merhaba
   sigorta acentesi olarak yardımcı olmak isterim
   sizinle nasıl iletişime geçebilirim
   instagramdan grupamanetsigorta hesabına yazabilirsiniz
   Veya internete grup amanet sigorta yazarak telefon numaramızı bulabilirsiniz
   burda telefon numarası paylaşmak doğru olnaz herhalde
   tarafınızdan dönüş bekliyoruz
   saygılarımla
   İyi günler

   1. blank KOSGEBAdmin dedi ki:

    Bayram bey, içeriği geliştirme konusunda yardımcı olursanız ücretsiz olarak içeriğe sigorta acentasının reklamını koyarız.

    1. blank Bayram Art dedi ki:

     tabi memnuniyetle
     size ulaşabileceğim bi telefon numarası varsa iletebilir misiniz?

     1. blank KOSGEBAdmin dedi ki:

      Ben verirsem herkes görür siz bırakın ben size dönüş yaparım.

 2. blank Gülsevim dedi ki:

  25 tane ineğim var Sigorta yaptırmak istiyorum nasıl yaparım

  1. blank Bayram Art dedi ki:

   gülsevim hanım merhaba
   sigorta acentesi olarak yardımcı olmak isterim
   sizinle nasıl iletişime geçebilirim
   instagramdan grupamanetsigorta hesabına yazabilirsiniz
   Veya internete grup amanet sigorta yazarak telefon numaramızı bulabilirsiniz
   burda telefon numarası paylaşmak doğru olnaz herhalde
   tarafınızdan dönüş bekliyoruz
   saygılarımla
   İyi günler

 3. blank Haydar EROL dedi ki:

  Benim adıma kayıtlı 203 adet küçük baş hayvanım (damızlık koyun) var. Bunları sigorta yaptırmak istiyorum. Şartları ve fiyatını almak istiyorum. Hayvanlarım Sakarya ilinde.

KOSGEBKredi.net