KOSGEB Kredi

Resmi Gazete Hayvancılık Desteklemeleri BildirgesiResmi Gazete Hayvancılık Desteklemeleri Bildirgesi

2016/9665 Bakanlar kurulu tarafından yürürlüğe giren resmi gazete genelde her yıl düzenlenmektedir. 2019 senesinde de özellik ile bu düzenlemelerde kredi faiz oranları ciddi bir şekilde nasibi almıştır. Çiftçimizin lehine olarak düzenlenen resmi gazete hayvancılık teşviklerinde ciddi faiz indirimleri olmuştur. Özellik ile 100 bin TL kadar faizsiz olarak kredilerin yürürlüğe girmesi en dikkat edici düzenlemedir.

Resmi Gazetede Yer Alan Hayvancılık Destekleme Şartları

Resmi gazetede hayvancılık için şartlar ve destekler olmak üzere 2 ayrı şekilde yer almaktadır. Birinde faiz oranları için verilen destek oranları yer alırken bir diğerinde ise alınacak olan hayvan cinslerine göre talep edilen şartlar yer almaktadır. Bu iki ayrı resmi gazetede yer alan son hali ile hayvancılık desteklemelerini üzerilerinde hiç bir değişik olmadan en güncel hali ile siz çiftçilerimiz için yer verdik. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile yada doğrudan Ziraat bankasından hayvancılık desteklemesi alacak olan çiftçilerimizin bunlara mutlak suret ile riayet etmesi icap etmektedir.

Damızlık Hayvan Almak İsteyenler Bu Cinslerden Alım Yapmalıdır

Ziraat Bankası Damızlık Süt Sığırcılığı hayvancılık kredisi almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki cins hayvanlardan almaları gerekmektedir.

Brown Swiss

Brown Swiss

Holstein-Alaca-Siyah

Holstein-Alaca-Siyah

Holstein-Alaca-Kırmızı

Holstein-Alaca-Kırmızı

Manda

Manda

Jersey

Jersey

Simental

Simental

 

 

 

 

Damızlık süt sığırcılığı için hayvancılık için düşük faizler de yada faizsiz olarak kredi kullanmak isteyenler alacak olan vatandaşların yukarıdaki resimler ile gösterilen hayvan cinslerinin aşağıdaki belirtilen özelliklerini taşıyor olmasına özen göstermelidirler.

 • Mutlaka TÜRKVET kayıt sisteminde gözüküyor olması
 • Damızlık Belgesi Mevcut
 • En fazla bir kere doğum yapmış veya ilk doğumuna gebe
 • En fazla 36 aylık ( Bu yaş Manda içim geçerli değildir Mandalar için 48 ay ‘dır. )

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Almak İstiyorsanız!

Büyükbaş hayvanlar ile süt elde etmek isteyen vatandaşlarımıza devlet bankaları sadece alacakları olan büyükbaş için değil alet ve edevatlar içinde hayvan kredisi vermektedir. Devlet bankaların vermiş oldukları alet ve edevat için krediler geri ödemeli kredilerdir.

Süt Hayvancılığı Yapacak Çiftçilerimizin Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Ziraat bankasından büyükbaş süt hayvancılığı için faiz desteklemesi almak istiyor iseniz bu sayının 10 baş veya üstünde büyükbaş olması gerekmektedir.
 • Eğer ki büyükbaş hayvanlarınız var ve bu sayısı 10 ‘un altında ve siz bu sayıyı 10 baş üzerine çıkarmak istiyor iseniz yine hayvan kredisi imkanlarından faydalanabilirsiniz.
 • Alacak olduğunuz büyükbaş hayvanların mutlaka TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı olduğundan emin olunuz.
 • Cinsi her ne olursa olsun yaşının en fazla 48 ayı geçmemiş olması gerekmektedir.
 • Büyükbaş süt hayvanının en fazla bir kere doğum yapmış olmalıdır.
 • Barınak imkanı bulunmayanlar veya tadilat yapmak isteyenler.
 • Süt işlemleri  ( sağım, soğutma, saklama vb )
 • Yem işlemleri ( Balya makinesi, çayır biçme ve silaj makinesi )
 • Gübre işlemleri için alt edevat.
 • İşletme giderleri
 • Yem için üretim giderleri
 • Yatırım ile diğer giderler.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı Desteği Almak İsteyen Çiftçilerimiz

Küçükbaş süt hayvancılığı için faiz indirimi almak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki resimleri ile belirtilen cins hayvanlardan en az yeni başlıyor ise 50 baş alması veya mevcut süt hayvancılığı yapıyor ise 25 küçükbaş süt hayvanı elinde olması gerekmektedir.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı Kredisine Uygun Olan Cinsler

Ankara Keçisi

Ankara Keçisi

Damscus Keçisi

Damscus Keçisi

Kıl Keçisi

Kıl Keçisi

Kilis Keçisi

Kilis Keçisi

Saanem Keçisi

Saanem Keçisi

Küçükbaş Süt Hayvancılığında Aranan Özellikler

 • Hayvancılık kredisi ile alınacak olan küçükbaş hayvanların mutlaka Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Küçükbaş hayvanların 9 ile 24 aylık aralarında olması gerekmektedir.
 • Ağır ( barınak,dam vb ) yapım ve tadilatları.
 • Sütün işlenmesi ( Sağıma makinesi, soğutma tankı vb. )
 • Yem hazırlama alet ve edevat alımları ( Balya makinesi, Biçme Makinesi, Silaj Makinesi )
 • Isınma ihtiyaçları giderleri ör: Güneş enerjisi sistemi.
 • Yıllık olarak üretilen yem ekim giderleri
 • İşletme masraf giderleri.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Desteklemesi

Özellikle kırsal bölgelerde oldukça talep alan damızlık besiciliği için düve alım desteği de yine alabileceğiniz bir alandır. Et sektörünün değerinin hiç düşmemesi ve geniş pazar alanı ile damızlık düve yetiştiriciliği oldukça karlı bir yatırımdır. Damızlık düve yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlarımız Ziraat Bankasına baş vurmaları halinde aşağıdaki şartları sağladıklarından ihtiyaçları olan hayvan kredileri için faiz destekleme imkanlarından faydalanabilirler.

 • 50 Baş alım veya üzerine çıkmak isteyenler.
 • Barınak yapım veya tadilat giderleri.
 • Yem hazırlama makine alımları.
 • Türkvet kayıt sistemine kayıtlı Düveler
 • 4-13 Aylık dişi danalar
 • Yıllık yem yetiştiriciliği ve işletme giderleri

Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği Fırsatlarından Yararlanmak İsteyen Çiftçilerimiz

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği kredisi çekmek isteyen vatandaşlarımız, aşağıdaki belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

 • 10 Baş ve üzeri damızlık Angus, Hereford, Şarole ve Limuzin cinsi hayvan alımlarında
 • Alınacak olan büyükbaşların TÜRKVET sistemine kayıtlı olması
 • 36 Aydan büyük olmayan
 • İlk kez doğum yapmış veya ilk yavrusuna gebe
 • Barınak yapımı
 • Yem hazırlama alet ve edevatları
 • Gübre işlenmesi
 • Yıllık yem üretim giderleri
 • İşletme giderleri

Büyükbaş Besicilik Yapacaklar!

Büyükbaş besicilik için manda dahil olmak üzere en az 10 baş ve üzeri alımlar veya büyükbaş hayvanı mevcut vatandaşların 10 başın üzerine çıkmaları halinde faiz desteklemeleri verilmektedir. Büyükbaş besicilik kredileri ile vatandaşlarımız barınak yapımından her türlü ihtiyaçları içinde faydalanabilirler. Kredi ile alınacak olan büyükbaşların mutlaka TÜRKVET sistemine kayıtlı olması ve en az 20 aylık erkek hayvan olması gerekmektedir.

Küçükbaş Besicilik Hayvan Desteklemeleri

Bir çok coğrafi bölgeye uyum sağlayan küçükbaş hayvancılığı yapmak isteyen vatandaşlar 100 baş ve üzeri ile işe başlamalarında veyahutta var olan sayılarını 100 başın üzerine çıkarmak istemeleri halinde küçükbaş hayvan kredisi alabilirler. Küçükbaş hayvan kredisi ile;

 • Barınak yapımı
 • Yem hazırlama üniteleri alımı
 • Yıllık yem ihtiyacı giderleri

gibi ihtiyaçlarını giderebilirler. Alınacak olan küçükbaş hayvanların Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması ve en az 6 aylık olması gerekmektedir.

Damızlık Kanatlı Hayvan Üreticilerine’de Destek Var

Damızlık kanatlı hayvan kredisi almak isteyen vatandaşlarımız talep etmeleri durumunda alacakları kanatlı hayvan cinsine ve sayısına göre hayvan kredisi alabilirler. Buna göre;

 • Etlik piliç veya yumurta tavukçuluğu yapmak isteyenler için 10 bin adet
 • Damızlık tavuk üretimi için 1000 adet
 • Damızlık hindi için 5 bin adet
 • Kaz, Ördek, Bıldırcın yetiştiriciliği için 1000 adet
 • Deve Kuşu yetiştiriliciliği 100 adet

alım yapmalıdırlar. Girişimciler sadece kanatlı hayvanlar için kredi değil tesis giderleri ve ihtiyacı ( Kümes, Kuluçkahane, bio güvenlik önemleri, gübre işletimi, yenilenebilir enerji istasyon yapımı vb. ) malzeme alım ve yapımı içinde uygun kredi fırsatlarından faydalanabilirler.

Arıcılık Yapmak İsteyenlerden Aranan Şartlar

Arıcılık yapmak isteyen vatandaşlar, arıcılık sistemine kayıtlı olmak üzere 50 adet arı kovanı almak veya 50 adet kovan üzerine çıkmak istemeleri halinde Ziraat Bankası imkanlarından faydalanabilirler. Ziraat Bankası arı alımı haricinde aşağıda yer alan arıcılık için gerekli malzemelerin alımı içinde kredilendirme yapmaktadır.

 1. Arılı veya Polenli boş kovan alımı.
 2. Bal işlenmesi için gerekli olan bütün alet ve edevatlar.
 3. Gezici olarak arıcılık yapanlar ( 200 adet kovan ve fazlası ) için arıcı barakası, jeneratör veya yenilenebilir enerji alımları.
 4. Yüzün üzerinde kovan ile arıcılık yapanlar için ( ana arı üretimi yapanlar ) yenilenebilir enerji alımları ve en az bin adet çiftleştirme kovanı alımı
 5. Bombus arısı üretimi yapanları için bina yapımı için gerekli olan malzemelerin alınımı.
 6. Arıcılık malzemeleri Ör: Şeker, kek, ilaç gibi.
 7. Gezici arıcılık yapanlar için nakliye giderler.

Resmi gazetede yer alan diğer şartların yer aldığı dokümana ulaşarak bilgide edinebilirsiniz.

Resmi Gazetede Yer Alan Kredi Faiz Desteklemeleri

27/2/2017 tarihinde yayımlanan ve üzerinde 8/1/2018 yılında yapılan değişik ile artık çiftçilerimiz en az 100.000 TL kadar faizsiz olarak kredi alarak hayvancılık yapmaya başlaya bilmektedirler. Daha önceki senler de sektör ayrımı yapılmadan yıllık %4 olarak belirlen faiz oranları artık bir çok alanda sıfır faizli 100 bin TL hayvancılık kredisi verilmektedir. 9 Başlık altında İŞLETME ve YATIRIM dönemleri için verilen faiz desteklemeleri RESMİ GAZETEYE göre şu şekildedir.

Resmi Gazete Hayvancılık Faiz Destekleme Oranları

Resmi Gazete Hayvancılık Faiz Destekleme Oranları

Tabloda sektöre göre faiz destekleme oranlarını görmektesiniz. Bu oranların hesaplamaları için baz alınacak faiz oranı senelik %8 olmaktadır. Örnek vermek gerekirse ARICILIK için şartlar dahilinde kredi kullanacak olan bir çiftçimize %50 faiz desteklemesi ile faiz oranı %4’de düşmektedir. Yada ” DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİ ‘ için YATIRIM alanında 200.000 TL kredi kullanacak olan faizsiz parasını alırken İŞLETME döneminde ise %75 faiz indirimi ile sadece senelik %2 gibi bir faiz ödemesinde bulunacaktır.

RESMİ GAZETEDE yer alan tüm sektörler için faiz destekleme oranlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

"Resmi Gazete Hayvancılık Desteklemeleri Bildirgesi" Haberi için Soru Sorabilirsiniz.

"Resmi Gazete Hayvancılık Desteklemeleri Bildirgesi" - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KOSGEBKredi.net