KOSGEB Kredi

İş Yeri Açacaklardan Belediyeler Tarafından İstenilen Formlarİş Yeri Açacaklardan Belediyeler Tarafından İstenilen Formlar

İster devlet tarafından sağlanan teşvik olanakları dahilinde bir iş yeri kuracak olun, ister iseniz de 2021 da kendi öz sermayeniz yada çeşitli bankalardan kredi çekerek bir işletme açacak olun, mutlaka işletmenin çalışma ruhsatını alabilmek için bağlı olduğunuz belediyeye şahsen veya noter onayı ile yetkilendireceğiniz şahıs tarafından müracaat etmeniz gerekmektedir. Gayri ve sıhhi işletme tanımlaması dahil olmak üzere bu alanda iş kuracaklar için belediyeye başvuru formları ve sonrasında ise istenilen gerekli evrakları sizler için yayımladık.

İş Yeri Açma Belediyeler Tarafından İstenilen Evraklar Nedir ?

İlk defa esnaflık hayatına katılacak olan girişimciler kuracakları işletmelerini kanunlara uygun bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için çeşitli devlet kurumlarına bildirim yapmaları gerekmektedir. Bu kurumlar; Belediyeler (İşletme açılış ruhsatı için ), Vergi daireleri (Vergi levhası çıkararak, vergiye tabi olmak için) Meslek odaları (sektöre göre ticari veya esnaf odalarına kayıt olarak bir çok devlet imkanlarından istifade edebilmek için) Bağ-Kur (Emeklilik ve sağlık sigortanızın başlatılabilmesi için) olmaktadır. Konumuz gereği biz sizlere bu yazımız da belediyeler tarafından talep edilen belgeleri ve yine işletme ruhsatı alına bilmesi için başvuru formlarını ele alacağız.

Yalnız bahsi geçen konuları ele almadan önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmam gerekmektedir. Buda öncelikli olarak kurulacak olan iş yerinin hangi sınıfta yer aldığının tespitidir. Şayet sınıfınızı bilmez iseniz doğru belgeleri tanzim edemezsiniz. Bu neden ile ilk olarak belediyeler tarafından kabul görülen işletme sınıflarını bir belirteyim sizlere, bunlar..

 1. Sıhhi müesseseler
 2. Gayri sıhhi müesseseler
 3. Umuma açık işletmeler

Şimdi sıra geldi bu 3 ana başlığın neyi ifade ettiğini ve bu başlıklar altında iş yeri kuracak olan yeni girişimcilerden istenilen formlar ve belgelerin neler olduğunu açıklamaya.

Sıhhi Müesseseler Nedir ? Belediyeden İstenilen Belgeler Nelerdir?

İlk olarak sıhhi işletme nedir isterseniz bunun tanımını bir sizlere yapalım. Değerli girişimciler şayet kuracağınız iş yeri koku, gürültü, herhangi bir zararlı atık gibi çevresel faktörler için risk teşkil etmeyen yada çok az teşkil eden bir sektör ise siz sıhhi işletme sınıfında oluyorsunuz. Sıhhi işletme sınıfına bir kaç örnek vermek gerekir ise, marketler, kuaför salonlar ve kasap dükkanları diyebiliriz. Bu sınıfta yer alacaklar belediyeden çalışma ruhsatı alabilmeleri aşağıdaki evraklar ile sizler ile paylaştığım başvuru formu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 1. İşletmenin vergi levhası. (veri dairesinden)
 2. Adres il muhaberesi. (nüfus müdürlüklerinden)
 3. Sınıflarına göre esnaf yada ticari sicil tasdiknameleri (kendi meslek odalarından)
 4. İmza sirküleri ile şirket ana sözleşmesi (noterde)
 5.  Tapu fotokopisi (Tapu kadastrodan)
 6. Kira kontratı (Her hangi bir kırtasiyeden alınıp doldurulabilir)
 7. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi beyannamesi
 8. Kimlik fotokopisi
 9. Yangın söndürme tüp faturası
 10. Yönetim defterine kayıtlı olmak şartı ile kurulacak olan işletme kat mülkiyetine tabi bağımsız bir mesken ise muvafakatname

istenilmektedir. Bu belgelerin yanı sıra yine işletmeniz özellik ile gıda üretimine veya spora yönelik bir iş yeri ise sizlerden yukarıdaki evraklara ilaveten aşağıdaki belgelerde istenilecek tir.

 1. Yapı kullanma izni
 2. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme raporu
 3. Atık yağ sözleşmesi
 4. İtfaiye yangın raporu
 5. Ustalık belgesi
 6. Emniyetten izin belgesi
 7. İşletmeye kayıtlı araç var ise zorunlu araç mali sigorta poliçesi
 8. Gençlik ve spor il müdürlüğüne başvuru yazısı
 9. Güvenlik sistemleri ile TFF başvuru yazısı

istenilmektedir. Bu belgeleri tanzim ettikten soran sıhhi işletme kuracakların belediyelerden iş yeri açma ruhsatı alabilmeleri için sıhhi iş yeri açma başvuru formu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gayri Sıhhi İş Yeri Kuracaklardan Belediyeler Tarafından İstenilen Belgeler

Kuracağınız iş yeri gayri sıhhi bir müessese ise yani ses ve gürültü oranları yüksek, çevreye duyarlı olmayan bir işletme ise belediyeye işletme ruhsatı için aşağıdaki belgeler ile müracaat etmeniz gerekmektedir. ( Tüm gayri sınıflara göre işletme örnekleri BURADA dır )

 1. İş yerinin adres bilgisi
 2. Şubelerden maliye yoklama tutanağı, değil ise vergi levhası
 3. Emlak bildirimi ile tapu belgesi
 4. Yapı kullanım izin belgesi
 5. Kira sözleşmesinin aslı
 6. Bağlı oldukları odaya ait tasdikname
 7. Çalışanların ustalık belgeleri
 8. İtfaiye olur raporu
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 10. Borcu yoktur kaşeli olamak şartı ile çevre temizlik vergisi makbuzu
 11. Gerekli görülen yerlerden kapasite ve ekspertiz raporu
 12. İşletme kaşesi
 13. İş yeri güvenliği risk değerlendirme raporu

Yukarıdaki evrakları tanzim edenler BURADAKİ BAŞVURU FORMU ile ilgili beldeyi ye başvurmaları gerekmektedir.

Umuma Açık İş Yeri Kuracaklardan İstenilen Belgeler

Umuma açık yerler genel olarak insanların konaklayıp eğlendiği mekanlar anlamına gelmektedir. Bu alanlara örnek listemiz BURADA yer almaktadır. Bu alanda işletme kuracak olanlar iş yeri ruhsatını belediyelerden alabilmeleri için aşağıdaki evrakları hazırlamaları sonrasında başvuru formu ile müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Adli sicil belgeseli
 3. İkametgah ve adres tespit belgesi
 4. Vergi levhası
 5. Tapu fotokopisi
 6. Emlak beyanı
 7. Kira kontratı
 8. Kat maliklerin izini gösteren dilekçe
 9. Sağlık ve itfaiye raporları
 10. İmza sirküleri ( noter onaylı )
 11. Ticari sicil gazetesi
 12. Şirket ana sözleşmesi
 13. Şahıslardan iki adet fotoğraf

Başvuru formu ise, BURADA dır.

"İş Yeri Açacaklardan Belediyeler Tarafından İstenilen Formlar" Haberi için Soru Sorabilirsiniz.

"İş Yeri Açacaklardan Belediyeler Tarafından İstenilen Formlar" - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KOSGEBKredi.net