KOSGEB Kredi

Devlet Eğitim Yardımı En Az 35 En Fazla 60 Lira VeriyorDevlet Eğitim Yardımı En Az 35 En Fazla 60 Lira Veriyor

Devletimiz ”EĞİTİM YARDIMI” adı altında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahini fakir öğrencilere aylık en az 35 en fazla 60 lira olacak şekilde yardım parası vermektedir. Ayrıca yine aynı çatı altında engelli öğrencilerimize ulaştırma dahil olmak üzere milyonlarca talebeye kitap ve öğle yemeği yardımları da yer almaktadır. 2021 yılında süren Devletimizin bu desteklerinin nasıl başvuru yapılacağını, kurumlar tarafından talep edilen şartları ile ele aldık.

Devletin Öğrencilere Sağladığı İmkanlar Nelerdir?

Daha önceleri sizlere SED hakkında bilgiler vermiştik. Şimdi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrencilere tanınan imkanlardan bahsedeceğiz. Öğrencilerimize tanınan bu hizmetler Bakanlık tarafından ”EĞİTİM YARDIMI” başlığı altında yer almaktadır. Bu başlık altında ise tam 7 alt başlıkta yardımlar yer alır. Bu yardımlar ise şunlardır.

 1. Eğitim Materyali Yardımı
 2. Şartlı Eğitim Yardımı
 3. Öğle Yemeği
 4. Ücretsiz Kitap
 5. Öğrenci Taşıma ve İaşe
 6. Engelli Öğrencileri Okullarına Ücretsiz Taşıma yardımları

Yer almaktadır. Bu yardımlarda sağlanan imkanlar ise şu şekildedir.

1- Eğitim Materyali Yardımları Nedir?

Eğitim materyalleri yani eğitim için öğrencilerin ihtiyaç duydukları malzemelere denilen genel tanımlamadır. Bu tanımlamanın içinde ise bir çok kalem yar alır. Bunlar başlıca ise şunlardır.

 • Okul önlüğü, kılık kıyafet
 • Öğrencinin ayakkabı ihtiyaçları
 • Çanta
 • Son olarak da kırtasiye giderleri

sağlanmaktadır. Devletin sağlamış olduğu bu imkanlardan yararlanacak öğrenci bireyinin 18 yaşından büyük olması gerekir. Ayrıca, hane içinde kişi başına düşen gelirinde mevcut asgari ücretin 3 de 1 geçmemesi gerekmektedir.

2- Şartlı Eğitim Yardımından Yararlana Bilirsiniz!

Nüfus bakımından en düşük %6 oranında kesiminde yer alan ve bu yüzden çocuklarını okulla gönderemeyenler aile fertleri için hazırlanmış olan bir yardım paketidir. Ödemelerin doğrudan Ziraat bankası ve PTT şubelerinden anne veya babalara yapılan yardımlar da miktarlar şu şekilde oluşmaktadır.

 1. İlk öğretime devam eden erkek öğrenciler için aylık net 35 lira kız çocuklar için ise 40 lira
 2. Orta öğretime devam eden erkek öğrenciler için ayda 50 kız öğrenciler için 60 lira ( ŞEY ) yani Şartlı Eğitimi Yardımı verilmektedir.

Bu imkanlardan yararlanacak olan öğrencilerin velilerinin hiç bir sosyal güvencesi olmaması aranır. Ayrıca, çocuklarının okulla gönderme şarttı da bu yardım paketinde yer almaktadır. 9 ay olarak verilecek olan yardım parası 2 ayda bir toplu olarak verilmektedir.

3- Öğle Yemeği Yardımı Öğrencilere Verilmektedir

2003-2004 yılında başlatılan bu yardım imkanları ile öğrencilere öğle yemeği yardımı yapılmaktadır. 8 yıllık temel eğitim döneminde taşımalı sistem ile okullarına giden fakir aile çocukları bu imkanlardan istifade edebilmektedir. Sosyal Dayanışma ve Teşvik fonu tarafından sağlanan finansmanlar İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından organize edilmektedir. Program kapsamında sağlanan öğle yemeği yardımları her iki dönemi de kapsamaktadır.!

4- Ücretsiz Kitap Yardımları Öğrencilere Sağlanmaktadır

İlk defa 2003-2004 yıllarında başlatılan uygulama ile milyonlarca çocuğumuza ücretsiz olarak eğitim kitapları verilmektedir.  Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tarafından aktarılan finansman ile bu olanakları MEB yani Milli Eğitim Bakanlığı dağıtımı üstlenmiştir. İlk ve Orta Öğretim boyunca çocuklarımıza verilen tüm eğitim kitapları halen günümüzde ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Tüm bu eğitim kitapları öğrencilerimize dönem başlamadan dağıtılmaktadır.

5- Öğrenci Barınma ve Taşıma Yardımları

Devlet öğrenci taşıma yardımları nedir

Devlet öğrenci taşıma yardımları nedir

Taşıma sistem dışında kalan öğrencilere tanınan bir haktır. Bu sistem dışında kalan öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ulaşım ve barınma imkanları sağlanmaktadır. Bu olanaklar devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere verilmektedir. Ödemeler senelik olarak yapılmaktadır.

6- Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Olarak Taşınması

İlk defa 2004 ile 2005 yılında başlayan bir uygulamadır. Başlatılan bu uygulama ile özel eğitime ihtiyaç duyan engelli öğrencilerin taşınması sağlanmaktadır. Ücretsiz olarak başlatılan bu projeyi MÜLGA yani Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlükleri ve Başkanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. İl/İlçe Müdürlükleri tarafından belirlenen engelli eğitime muhtaç engelli kardeşlerimize yardımlar senelik olarak ödenmektedir.

"Devlet Eğitim Yardımı En Az 35 En Fazla 60 Lira Veriyor" Haberi için Soru Sorabilirsiniz.

"Devlet Eğitim Yardımı En Az 35 En Fazla 60 Lira Veriyor" - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KOSGEBKredi.net